No Picture
הבעות פנים

אימוג'י עייף 🥱

יש לאימוג'י עייף כמה סוגים אימוג'י עייף עם יד על הפה, עימוג'י עייף שכבר ישן 🥱 😴

No Picture
הבעות פנים

אימוג'י נשיקות 💋

יש כמה סוגים של אימוג'י נשיקה אימוג'י נשיקה עם שפתיים, אימוג'י נשיקה שמנשק ויוצא לב, אימוג'י נשיקה שמנשק, אימוג'י נשיקה שמנשק עם עיינים עצומות, אימוג'י נשיקה שמנשק ומסמיק 💋 😘 😗 😙 😚

No Picture
הבעות פנים

אימוג'י מקיא 🤮

שמישהו מקיא יכול להיות שהוא חולה וגם הוא יכול לישמור את הקיא ולהפוך לירוק לכן יש אימוג'י מקיא 🤮 אימוג'י ירוק עומד להקיא 🤢 אימוג'י חולה כמו אימוג'י עם מסכה (כמו אימוג'י קורונה), אימוג'י עם >>

No Picture
הבעות פנים

אימוג'י שטן 😈

השטן מאוד מאוד מפחיד וגם ממזרי אם הוא מחייך. מה שבטוח לפעמים אנחנו צריכים אותו בתכתובות שלנו ולכן יש אימוג'י שטן מחייך, אימוג'י שטן כועס ויש עוד כמה אימוג'ים מפחידים כמו אימוג'י רוח רפאים ועוד >>

No Picture
הבעות פנים

אימוג'י מסיבה 🎉

הכי כיף לעטר טקסט על מסיבות עם האימוג'ים המתאימים – אימוג'י קונפטי, אימוג'י פרצוף חוגג, אימוג'י זיקוק ועוד ועוד 🎊 🎉 🥳🎇 🎆 במסיבה יש הרבה מוזיקה לכן יש אימוג'י דיסק, אימוג'י דיסק זהוב, אימוג'י >>

No Picture
הבעות פנים

אימוג'י יד על הפנים 🤦‍♀️

אפשר לשים יד על הפנים כשאתה עייף מנסיונות להסביר משהו אבל לא מבינים אותך לכן יש אימוג'י יד על הפנים, אימוג'י גבר או אישה עם יד על הפנים ועוד 🤦 🤦‍♂️ 🤦‍♀️ 🙆‍♂️ 🙆‍♀️ 💁 >>

No Picture
הבעות פנים

אימוג'י קוף 🐒

קופים זאת חיה מאוד חמודה שמתפסת על עצים לכן יש אימוג'י קוף שמסתיר את העניים, אימוג'י קוף שמסתיר את האוזניים ואימוג'י קופ שמסתיר את הפה ועוד ועוד 🐵 🙈 🙉 🙊 🐒 וישנם גם אימוג'י >>

No Picture
הבעות פנים

אימוג'י נשיקה 😘

נשייקה יכולה להגיע מחבר הוא חברה הוא ממישפחה לכן יש אימוג'י נשיקה עם לב, אימוג'י ספתיים ואימוג'י נשיקה רגיל 😘 😗 😙 😚 💋

No Picture
הבעות פנים

אימוג'י מופתע 😲

אפשר להיות הרבה פעמים מופתעים בחיים כשלומדים משהוא חדש ולכן יש אימוג'י בשוק רגיל, אימוג'י בשוק עם סחרחורת ואימוג'י חתול בשוק ועוד ועוד 😱 😨 😰 🤯  😯 😦 😧 😮 😲 😵 🙀 🤨 אם >>