No Picture
הבעות פנים

אימוג'י ישן 😴

אימוג'י ישן זה אימוג'י שמוציא z ועוצם עניים כדי להראות שהוא ישן 😴 🥱

No Picture
הבעות פנים

אימוג'י עייף 🥱

יש לאימוג'י עייף כמה סוגים אימוג'י עייף עם יד על הפה, עימוג'י עייף שכבר ישן 🥱 😴

No Picture
הבעות פנים

אימוג'י נשיקות 💋

יש כמה סוגים של אימוג'י נשיקה אימוג'י נשיקה עם שפתיים, אימוג'י נשיקה שמנשק ויוצא לב, אימוג'י נשיקה שמנשק, אימוג'י נשיקה שמנשק עם עיינים עצומות, אימוג'י נשיקה שמנשק ומסמיק 💋 😘 😗 😙 😚

No Picture
הבעות פנים

אימוג'י מקיא 🤮

שמישהו מקיא יכול להיות שהוא חולה וגם הוא יכול לישמור את הקיא ולהפוך לירוק לכן יש אימוג'י מקיא 🤮 אימוג'י ירוק עומד להקיא 🤢 אימוג'י חולה כמו אימוג'י עם מסכה (כמו אימוג'י קורונה), אימוג'י עם >>

No Picture
הבעות פנים

אימוג'י שטן 😈

השטן מאוד מאוד מפחיד וגם ממזרי אם הוא מחייך. מה שבטוח לפעמים אנחנו צריכים אותו בתכתובות שלנו ולכן יש אימוג'י שטן מחייך, אימוג'י שטן כועס ויש עוד כמה אימוג'ים מפחידים כמו אימוג'י רוח רפאים ועוד >>

No Picture
הבעות פנים

אימוג'י מסיבה 🎉

הכי כיף לעטר טקסט על מסיבות עם האימוג'ים המתאימים – אימוג'י קונפטי, אימוג'י פרצוף חוגג, אימוג'י זיקוק ועוד ועוד 🎊 🎉 🥳🎇 🎆 במסיבה יש הרבה מוזיקה לכן יש אימוג'י דיסק, אימוג'י דיסק זהוב, אימוג'י >>