No Picture
הבעות פנים

אימוג'י ישן 😴

אימוג'י ישן זה אימוג'י שמוציא z ועוצם עניים כדי להראות שהוא ישן 😴 🥱

No Picture
הבעות פנים

אימוג'י עייף 🥱

יש לאימוג'י עייף כמה סוגים אימוג'י עייף עם יד על הפה, עימוג'י עייף שכבר ישן 🥱 😴

No Picture
הבעות פנים

אימוג'י נשיקות 💋

יש כמה סוגים של אימוג'י נשיקה אימוג'י נשיקה עם שפתיים, אימוג'י נשיקה שמנשק ויוצא לב, אימוג'י נשיקה שמנשק, אימוג'י נשיקה שמנשק עם עיינים עצומות, אימוג'י נשיקה שמנשק ומסמיק 💋 😘 😗 😙 😚

No Picture
הבעות פנים

אימוג'י מקיא 🤮

שמישהו מקיא יכול להיות שהוא חולה וגם הוא יכול לישמור את הקיא ולהפוך לירוק לכן יש אימוג'י מקיא 🤮 אימוג'י ירוק עומד להקיא 🤢 אימוג'י חולה כמו אימוג'י עם מסכה (כמו אימוג'י קורונה), אימוג'י עם >>