אימוג'י שוטר 👮

אימוג'י שוטר זה אימוג'י של בן או בת עם בגד של שוטר

👮‍♀️ 👮 👮‍♂️