אימוג'י נשר 🦅

אימוג'י נשר בצבעים אופיניים אמנם לא פרוש כנפים אבל ברור שזה נשר

🦅

בעלי כנף אחרים:

🐔 🐧 🐦 🐤 🐣 🐥 🦆 🦅 🦉 🦇 🦋

אימוג'י חיות כאן