אימוג'י מקיא 🤮

שמישהו מקיא יכול להיות שהוא חולה וגם הוא יכול לישמור את הקיא ולהפוך לירוק לכן יש

אימוג'י מקיא

🤮

אימוג'י ירוק עומד להקיא

🤢

אימוג'י חולה כמו אימוג'י עם מסכה (כמו אימוג'י קורונה), אימוג'י עם נייר לנגב, אימוג'י עם מד חום

🤧 😷 🤒