אימוג'י ליום שישי ה 13 😱

אחד הימים המפחידים בשנה הם יום שישי ה 13. בתאריך הזה תמיד בחצות קורים דבירם מפחידים ובכלל מומלץ לצפות בדרטי אימה ומותחנים ולא לפחד מבלאדי מרי … ובעניין האימוג'י אתם יכולים לעטר את הטקסטים שלכם בשלל הפחדות:

👻 💀 ☠️ 🙀 😱 😨 😈 👿 👀 🧛 🧛‍♂️ 🧛‍♀️ 🧟 🧟‍♂️ 🧟‍♀️ 🏃 🏃‍♂️ 🦇 🌑

🔮 📿 🧿🪓 🔪 ⚰️ 

🍿 🥤