אימוג'י חולה 🤒

כולנו חולים לפעמים ומרגישים רגשות עצובים לכן יש אימוג'י חולה, אימוג'י עם מסכה, אימוג'י מזרק ועוד ועוד

🤒 😷 🤕 🦠 💉 🩹 🩺 🌡💊 🧪  🤢 🤮 🤧