אימוג'י בהלם 😱

אפשר להבחין שלאימוג'י בשוק יש כמה גרסאות כמו אימוג'י בשוק עם ידיים ופה פעור, אימוג'י בשוק כחול למעלה עניים פקוחות, אימוג'י בשוק עם כחול למעלה ודימעה, אימוג'י בשוק שעשן יוצא לו מהראש

😱 😨 😰 🤯